maandag 1 mei 2017

Handboek 32

logo
INHOUD HANDBOEK
blz 02.... Doel van het handboek.
blz 03.... Bestemming en diensttijd van den zeemilicien.
blz 06.... Indeeling en opleiding.
blz 06.... Soorten van schepen.
blz 08.... Artillerie.
blz 15.... Torpedo's.
blz 17.... Mijnen.
blz 18.... Dieptebommen en dieptebommenwerpers.
blz 18.... Voortstuwingswerktuigen en ketels.
blz 19.... Marine-luchtvaartdienst.
blz 20.... Waterdichte indeeling aan boord onzer oorlogsschepen.
blz 21.... Bepalingen tot het voorkomen en blusschen van brand.
blz 23.... Algemeene maatregelen en veiligheidsvoorschriften met het oog op gevallen van averij (lekken).
blz 24.... Krijgstucht, baksorder, enz.
blz 27.... De scheepsdienst.
blz 28.... De scheepsdienst.
blz 33.... Model voor het uitpakken der kleedingstukken, enz. bij plunjeinspectie.
blz 35.... Signalen betreffende den scheepsdienst.
blz 38.... De schildwachtendienst.
blz 39.... Eerbewijzen.
blz 41.... Eerbewijzen.
blz 44.... Rangen en onderscheidingsteekenen.
blz 48.... A. Zeemacht : Officieren.
blz 51.... Onderofficieren.
blz 55.... Manschappen.
blz 60.... B. Landmacht.
blz 64.... Draagbare wapenen.
blz 68.... Draagbare wapenen.
blz 72.... Draagbare wapenen.
blz 76.... Roeisloepen.
blz 79.... Uitkijk — Man overboord.
blz 80.... Sloepen in de branding.
blz 85.... Het redden van drenkelingen.
blz 87.... Het verleenen van eerste hulp aan drenkelingen.
blz 91.... Zeilen met sloepen.
blz 91.... Kompas.
blz 95.... Lood en loodlijnen.
blz 96.... Ankers en kettingen.
blz 98.... Steken, knoopen en splitsen.
blz 101... Geboortedagen van H.M. de Koningin en H.K.H. Prinses Juliana der Nederlanden.
blz 102... Volkslied.
blz 103... Regeling betreffende het verleenen van steun door de Koninklijke nationale vereeniging tot steun aan miliciens.
blz 105... Koninklijke Standaarden, Vaandels en Vlaggen.

linkerpijl: naar vorige pagina ----- rechterpijl: naar Startpagina

Geen opmerkingen :