dinsdag 8 augustus 2017

Foto opslag proef 2

Foto opslag proef 1


Deze foto is slechts bedoeld om te kijken waar ik ergens anders als bij photobbucket mijn afbeeldingen op internet kan krijgen.

maandag 17 juli 2017

Alles wat gratis is.....

Alles wat gratis is daar kan je niet op vertrouwen. Nagenoeg alle afbeeldingen die te vinden zijn op deze site staan opgeslagen bij PhotoBucket. Veel websitebouwers maakten van die dienst gebruik. Sinds kort en heel onverwachts is PhotoBucket daarmee gestopt. Slechts tegen forse betaling (ik hoorde van 500 dollar per jaar) zijn de geplaatste afbeeldingen weer geschikt om op andere sites te laten zien. Dit is mij te gortig. Voorlopig moeten we het er zo even mee doen. Foto's zoeken die nog wel doorgelinkt kunnen worden of enkel artikelen met tekst plaatsen dat blijft,dat is nu nog mogelijk. Ik zal op zoek gaan naar andere mogelijkheden om foto's op te slaan. Als die er zijn zien we er nog niet want dan moet eerst nog alles overgezet worden en alle url,s die nu nog van PhotoBucket zijn moeten dan opnieuw ingevoerd worden en dat is een tijdrovende klus. Ik houd u op de hoogte van verdere ontwikkelingen.

zondag 7 mei 2017

Eindeloze Nacht van Jan Douwes 25

De Slag in de Javazee in de Tweede Wereldoorlog is één van de dieptepunten uit de historie van de Nederlandse krijgsmacht. Een onderschatting van de vijand, politieke besluitvorming in plaats van militair en strategisch inzicht hebben geleid tot een ramp, een groot drama, waarbij ongeveer duizend Nederlandse marinemensen hun leven hebben verloren.

Ik ben een van de weinigen die het kan navertellen. Daar heb ik ook behoefte aan, aangezien de geschiedschrijving over deze slag door sommigen van een heroische omlijsting wordt voorzien die het niet verdient. Als een eerste officier, ook een van de weinige overlevenden, schrijft dat de drenkelingen na het vergaan van de Hr. Ms. `Java' een driewerf 'hoezee' voor het getorpedeerde schip uitbrachten, dan is dat aperte geschiedsvervalsing.

Als ik lees : "Wij voorzagen een ieder zoveel mogelijk van zwemvesten en deden hen het schip verlaten", dan is dat een grove leugen. De zwemvesten waren onbereikbaar. Nalatigheid van een blunderend commando die de heroiek van de zeeslag een wrange nasmaak geeft. In dit verslag van mijn marine-tijd gedurende de Tweede Wereldoorlog wil ik een beeld schetsen van het leven aan boord en aan de omstandigheden die geleid hebben tot de ramp. Ten tijde van mijn verblijf op de 'Java' was ik niet op de hoogte van de oorlogshandelingen in het gebied. Wij weten alleen dat Japan onze vijand is, maar voor het overige bleven wij in het ongewisse. Niettemin heb ik in mijn verslag over de strijd in de Javazee informatie verwerkt over strategische operatie's om de slag voor de lezer in een historisch perspectief te plaatsen. Voorts heb ik sommige namen veranderd om de identiteit van de betrokkenen te camoufleren, hoewel ik oprecht betwijfel of deze mensen daar eigenlijk wel recht op hebben.

Jan Douwes