vrijdag 25 oktober 2013

Marine Gewoonten en Gebruiken 22-23

logo
Marine gewoonten en gebruiken
Hoofdstuk-II
De oudste-jaars-adelborsten waren na hun theoretisch eindexamen op het Kon. Instituut voor de Marine, in April aan boord van de „Sumatra" geplaatst. In de bovenrol. Want zij behoorden niet tot de bemanning van het schip, doch kwamen voor deze reis aan boord om practijk te halen. Lissabon, Tanger, Port Mahon en Algiers waren ditmaal de aanloophavens en op de thuisreis — van Algiers naar Nieuwediep, tien dagen om alles nog eens grondig door te nemen — viel feitelijk reeds de beslissing wie wel en wie niet „met goed gevolg" door de examens zouden komen. Buiten de ree van Vlissingen stapte de examencommissie aan boord en gedurende de laatste 100 zeemijl werd den oudste-jaars, onder de critische oogen van de examinators, een kustreis bezorgd, die ze niet licht zullen vergeten.
Op de ree van Nieuwediep kwam de vice-admiraal, commandant der marine te Willemsoord, aan boord en inspecteerde met de adelborsten ook de overige opvarenden. Daarmede werd voor de toekomstige of ficieren een belangrijke periode afgesioten. Drie jaren hadden zij op het Instituut doorgebracht; de grondslag voor de marineloopbaan als officier bij de marine was gelegd; met de benoeming tot officier en het afleggen van den eed treedt de adelborst de marinewereld binnen, waar hem een mooie en eervolle taak wacht.
De beëediging van officieren heeft als regel plaats in Den Helder, kan na de voltooiïng van de studiën. Van de officieren van den zeedienst, van den marinestoomvaartdienst en van administratie wordt de eed afgenomen door den vlootvoogd te Den Helder, meestal op het marineterrein in het Ankerpark, waarbij een groot militair vertoon plaats heeft van gewapende marinetroepen, parade, defile e.d., te midden waarvan sedert de laatste jaren het vaandel van het Korps Adelborsten is opgesteld. De beëediging van de officieren vliegers heeft gewoonlijk plaats op het vliegkamp „De Kooij, nabij Den Helder; voor de officieren van het Korps Mariniers wordt de eed afgelegd in tegenwoordigheid van de te Rotterdam gevestigde troepen van het korps.
blz 22 - 23. wordt vervolgd..
Vorige pagina Volgende pagina

Geen opmerkingen :