donderdag 15 maart 2012

Matroos Vandersteng 011

Marine ABC
Aanhangmotor.
Het is een zeer opmerkelijk verschijnsel, dat in de marinetermen zoo weinig te vinden is, dat op de vrouw of op het meisje betrekking heeft. Vroeger... ja, in de oude zeemansliederen, kon men daarover nogal het een en ,ander lezen.
Toch waren er weinig benamingen of uitdrukkingen aan boord, die aan de vrouw deden denken. Grietjesra en Grietjeszeil of de uitdrukking, dat „een vrouwenhaar meer trekt dan een marszeil- kon men tot voor enkele jaren aan boord van de zeilschepen nog wel hooren en „de melkmeid uitzetten" werd in onzen tijd van de zeilschepen in de sloepen overgenomen.
De moderne zeeman van onze gemechaniseerde marine gebruikt deze uitdrukkingen niet meer doch hij vond er een, die nog niet eens speciaal aan de marine ontleend is, n.l. de aanhangmotor.
Want aanhangmotoren heeft men bij de marine niet meer en ze werden ook weinig gebruikt; een enkele maal slechts, b.v. voor een vlet.
Van een aanhangmotor spreekt de marineman echter als hij 't over z'n meisje heeft. Men spreekt ook van „voor anker liggen" of „zwaar vertuid liggen" als men vaste verkeering heeft of ernstig verliefd is.
Aanslaan.
De vlag of een zeil aanslaan: bevestigen, klaar om te hijschen.
Aanzetter.
Den man bij het kanon, die met een aanzetstok de tientallen kilo's zware granaat in het kanon duwt, noemt men: den aanzetter. Bij kleinere kanons, waar granaat en huls een geheel vormen, wordt alleen van lader gesproken.
Aap.
Een aapje meenemen uit Indie doet men niet meer. Het is bij de marine trouwens sedert lang verboden dieren aan boord te hebben, al werd het vroeger desondanks toch wel gedaan. Onder een (aap meenemen of een aap overhouden, verstaat men nu nag: een som geld gespaard — overgehouden — hebben. Vroeger sprak men ook wel van „sok-varen".
Achteruit.
Zo noemt men de gezamenlijke officieren, in tegenstelling met „vooruit" voor de bemanning en „het midden" voor de onderofficieren. Spreekt men van het schip, dan zegt men naast achteruit en vooruit niet het midden, doch midscheeps. „Je moet achteruit komen", beteekent ook : „op parade komen".
Achtertrosje steken.
Naar de W.C. gaan

wordt vervolgd..
pijltje links pijltje rechts

Geen opmerkingen :