donderdag 8 maart 2012

Matroos Vandersteng 004

Marine termen 04
,,Wat is dat nou weer voor onzin ? Het is net half vier". Ze kwamen er gauw achter. Orders van den commandant. Van avond rollen repeteeren. Brandrol, sluitrol, sloepenrol, verlaatrol. Voor het zwarte koor is het om 4 uur runnen. Twee uur lang. De stokers krijgen gortwater met wijn.
„Ook twee uur lang ?" vroeg een zwabber, doch Bram Pardoen, die zeevader over hem was, verstond vandaag geen grapjes en liet hem het dek zien. Daarna om 6 uur veiligheidsmat omnemen voor divisie B; divisie C en A lossen elkaar af voor den tweeden platvoet; de vrijenachtsgasten eerste hulp in den ziekenboeg; de busschieters op hun posten; want als er nog tijd over is, krijgen we „Piet Hein". Daarom : om half vier vastwerken, vier uur theewater, half vijf rollen repeteeren, half acht vastzoo en kooien af.
Ineens was er een gehol en gedraaf, zoowel aan dek als omlaag, zooals je dat in een mierenhoop zien kan, als ze er met een stok in geroerd hebben. De zeuntjes en bijzeuntjes maakten de bakken gereed; zij die met hun werkzaamheden gereed waren, konden zich aan dek opdoffen, aan bakboord bij de spuigaten, waarvoor de waterboer een dekwaschbalie gereed gezet had en iedereen een waschblik vol schepte. Wasschen en kammen... en frokkies uit !
Want als je je body flink roste, kreeg je een mooien rooien nek en borst. Er waren grapjassen, die je adviseerden een schuurlap met nand te nemen. Maar met teerzeep ging het veel beter en je huid scheurde er niet van. Wie klaar was, haastte zich nog gauw even naar den toko, want die zou vanavond wel gesloten zijn en dan was de kans verkeken, nog een kouwe pijp te verwerken, voor je in je kooi kroop of de eerste wacht betrekken zou.
Om vijf minuten voor vieren was het stoot en stilte aan de bakken, om gelegenheid te geven voor gebed. Tijdens het schaften had de provoost een waschlijst van mededeelingen over de avondoefeningen, waarnaar, zooals gebruikelijk, slechts met een half oor geluisterd werd, omdat je wist dat de provoost zou resumeeren met: „Luister uit ! Wie het niet goed verstaan heeft"... even pauze om indruk te maken en volkomen stilte te krijgen... „kan het lezen op 't publicatiebord !"

wordt vervolgd..
pijltje linkse pijltje rechts

Geen opmerkingen :