zaterdag 10 maart 2012

Matroos Vandersteng 006

Marine termen 06
Met lange kijkers en binocle probeerden enkelen te onderscheiden, of er bekenden op het Huisduiner strand stonden, waar de geheele jutterij verzameld scheen en mee optrok langs den dijk naarmate het schip het Marsdiep verder instevende. In de luwte van Texel slechtte de zee af; het weer werd handzamer, doch het zou raadzaam zijn op de ree tegenover den ingang van de haven den haak er in te gooien.
Daarom werd de schipper door den leerling gewaarschuwd : ankeren, salueeren, sloepen strijken en bakspier uitdraaien. Welke sloepen ? Stoomsloep, barkas en werksloep voor communicatie met den wal. Ei, Ei ! In een minimum van tijd was er groote bedrijvigheid aan dek en op den bak. De machinekamer werd gewaarschuwd voor stoom op het spil. Op het bordes stond de looder aan het lood — met lijfseizing om — en praaide „ellef vaaaaam !" Gasten sprongen op 't potdeksel, maakten de broekmatten en sjorrings los van de sloepen, die gestreken moesten worden en legden de takels klaar om te vieren.
De tamboer schetterde „de jagers van van Dam", de majoorkonstabel liet de saluutbatterij in gereedheid brengen en de posten bezetten. Naar de machinekamer rinkelde de telegraaf : Langzaam aan. Stop !
Nu zou het gebeuren ! Men zegt wel eens, dat in den ouden tijd de zeilschepen op zoo'n grandiose wijze ten anker gingen, dat met een enkele manoeuvre het anker geworpen, de zeilen gestreken en de ra's vierkant aan de brassen doorgehaald werden. Inderdaad !
Maar ook nu werd het ankeren, met alles wat daarbij te pas komt in een enkele manoeuvre, als met een handgreep uitgevoerd. Want op het commando „vallen je anker, steken tot 30 vaam; bakspier uitdraaien; sloepen en valreep strijken; saluutbatterij, om te salueeren met 15 schoten stuurboord uit : vuur !"; rolde ratelend de ankerketting door het kluisgat, 't anker achterna; kraakten steunend de sloeptakels en streken schokkend de sloepen, de vanglijn in een flauwe bocht, gereed om te houwen; gelijktijdig stond de bakspier, doorgehaald op den bak, het toppen-end bijgevierd tot horizontaal dwarsuit aan stuur- en bakboord en sloeg de saluutbatterij keffend elke 5 seconden een schot, tot 'n groet, terwijl de vlag in top, de geus op den boeg geheschen werd, en de vlag van de gaffel plaats maakte voor de vlag aan den stok op de campagne. Binnen twee minuten waren de verschillende manoeuvres uitgevoerd.

wordt vervolgd..
pijltje links pijltje rechts

Geen opmerkingen :