maandag 25 november 2013

Marine Gewoonten en Gebruiken 70-71

logo
Marine gewoonten en gebruiken
De vlootrevue te Soerabaja, enkele dagen na de vlootdemonstratie voor Scheveningen gehouden, had eveneens ten doel, gelijk dit door alle eeuwen van onze geschiedenis ter zee heen, telkens weer het geval en noodzakelijk was : belangstelling te verkrijgen en te behouden voor onze weermacht ter zee.
Onder den Madoerawal lagen in Noordelijke linie voor anker achtereenvolgens de kruisers „De Ruyter" en „Java", de torpedojagers „Piet Hein", Evertsen", „Van Ghent", „Kortenaer", de kanonneerbooten „Flores" en „Soemba" en het kustverdedigingsvartuig „Soerabaia".
Onder den Javawal lagen de mijnenlegger „Louden Leeuw", de mijnenvegers „Jan van Amster, Pieter de Bitter", „Abraham Crynssen" en „Eland Dubois", de onderzeebooten „K XVII", „K XVIII", „K XVI", „K XIV", „K XIII" en „K XII" en de gouvernementsvaartuigen „Gemma", „Canopus" en „Bellatrix".
De Commandant der Zeemacht in Ned.-Indië, vice-admiraal H. Ferwerda, beyond zich aan boord van het gouvernementsvaartuig „Rigel- , gevolgd door de mijnenveger A, en trok langs de voor anker liggende pavoiseerende vloot.
Op de schepen in Noordelijke linie onder den Madoerawal liggende, werden 15 saluutschoten gegeven en nadat de vlootvoogd met dezen tocht langs de vloot, de schepen had geinspecteerd, formeerde deze, nu zonder pavoiseering, zich tot een large linie om langs den vlootvoogd te defileeren.
Zooals gebruikelijk, paradeerden de bemanningen aan boord van de schepen, joelden en brachten met gewuif van petten en mutsen een driewerf „hoezee" uit, telkens als het schip waarop de vlootvoogd zich beyond, gepasseerd werd.
Sedert de schepen onzer marine, aan het einde van de vorige eeuw, over electrische installaties beschikken, is het gewoonte, dat zij 's avonds illumineeren en met hun zoeklichten stralenbundels schichtend laten uitschieten langs den donkeren hemel, de schepen en de toeschouwers op den wal.
Dit gebeurde zoowel na de vlootdemonstratie te Scheveningen, als na de vlootrevue te Soerabaia. Het oorlogsbedrijf, waarbij 's nachts lichtspoormunitie en lichtkogels onontbeerlijk zijn, werd hier tot een fraai schouwspel omgetooverd.
blz 70 - 71. wordt vervolgd..
Vorige pagina Volgende pagina

Geen opmerkingen :