Handboek

logo
HANDBOEK VOOR ZEEMILICIENS
handboek handboek blz 2
Indien dit handboek door schuld of nalatigheid van den gebruiker verloren raakt, gedurende den tijd dat deze dienstplichtig is, zal hem op eigen kosten een nieuw exemplaar worden uitgereikt.

Geen opmerkingen :