woensdag 15 januari 2014

Marine Gewoonten en Gebruiken 132-133

logo
Marine gewoonten en gebruiken
Zoowel vroeger als nu, was en is het schip eerst dan een absolute eenheid, als de scheepsoverheid en het scheepsvolk onder leiding van den commandant samenwerken. Wel is door alle eeuwen heen, tot in onzen tijd, de eerbied voor en de afstand tusschen den commandant en „de overigen" aan boord streng gehandhaafd.
Deze traditie leeft niet alleen voort op de groote schepen, waar zoovelen corrigeerend kunnen optreden, als tegen den eerbied jegens den commandant bewust of onbewust zou worden gezondigd, doch ook op kleine schepen, met name de onderzeebooten met 30 of 40 koppen aan boord, zal men den commandant erkennen als den man die naast God, schipper is op zijn schip.
Ik heb op deze verhouding nog eens speciaal de aandacht willen vestigen, omdat het de kern is van de onderlinge verhoudingen, zonder toepassing waarvan een gezond gemeenschapsleven aan boord onmogelijk is. Anderzijds zal een commandant nooit alleen, of bij wijze van verpoozing, zich naar het voorschip begeven en er 'n bezoek aan de logiezen of verblijven brengen. Van zijn kajuit naar de brug of omgekeerd, of voor inspectie, is dat natuurlijk wat anders. Doch dan gaat de roep aan hem vooruit, van man tot man doorgegeven : „Order en vliegt iedereen in de houding.
Dit zelfde gebeurt overigens altijd als de commandant, om welke reden ook, zich naar een of ander gedeelte van het schip begeeft, dat niet tot het door traditie afgebakende gebied behoort. „Ach," zei Vandersteng en hij zuchtte alsof hij in vervoering de vele gewoonten en gebruiken bij de marine aan zich voorbij liet gaan; „er is zooveel gebondenheid in traditie aan boord, bij de marine en bij de marinemannen.
Ik bedoel niet alleen de tradities„ die tot een onderdeel van den dienst of van de eerbewijzen aan boord behooren. Daarvan heb ik nu al het een en ander verteld, al mag ik niet nalaten er nog even aan te herinneren, dat elke marineman, als hij aan boord van zijn schip komt, of uit het benedenschip aan dek stapt, een groet, den militairen groet, aan de vlag op het achterschip brengt.
blz 132 - 133. wordt vervolgd..
Vorige pagina Volgende pagina

Geen opmerkingen :