woensdag 21 december 2011

Oefentochten der Kon. Marine

pantserschip Gruno
Pantserschip Gruno (1915 - 1948)
ZEE EN LANDMACHT
OEFENTOCHTEN DER KON. MARINE
Ten opzichte van de gedurende den a.s zomer te houden oefentochten der Koninklijke Marine is bepaald; dat dit jaar geen oefenverband wordt gevormd en ook geen buitenlandsche reis zal worden ondernomen.
Hr.Ms. pantserschip Heemskerck zal met verschillende opleidingen oefenen op de Noordzee en in verschillende zeegaten.
Hr. Ms. pantserdekschip Gelderland zal eveneens oefenen voor opleiding van vuurleiders, kanonniers, en miliciens, waaraan Hr. Ms. pantserboot Gruno als tender wordt toegevoegt.
Voorts zullen oefenen een groep van 2 à 3 torpedobooten 4 onderzeebooten, Hr. Ms pantserboot Friso en de mijnenleggers Medusa en Douwe Aukes, benevens een groep vliegtuigen.
Hr. Ms. mijnenlegger Van Meerlant zal van Mei tot ultimo juli in dienst worden gesteld voor het doen van vaartochten met adelborsten van het Kon. Instituut voor de Marine, terwijl Hr. Ms. politievaartuigen Nautilus en Vulcanis op de Noordzee toezicht zullen uitoefenen op de visscherij.

Geen opmerkingen :