dinsdag 21 januari 2014

Marine Gewoonten en Gebruiken 142

Marine gewoonten en gebruiken - Inhoud
Inleiding .. 5
Hoofdstuk I. Vlaggeparade, eerbewijzen aan de vlag, uitreiking medailles, openen en sluiten van de ban. . . 9
Hoofdstuk II. Beëediging officieren . . 23
Hoofdstuk III. Doop, tewaterlating en indienststelling van een schip. Valreepsgasten .. . 27
Hoofdstuk IV. Overgave van bevel door Vlootvoogd in Nederland en in Oost-Indie .. . 35
Hoofdstuk V. Commando wisseling in West-Indie en in Nederland .. . 43
Hoofdstuk VI. Het karakter van een oorlogsschip. Wimpels, vlaggen, standaards, saluutschoten, pavoiseeren . . 51
Hoofdstuk VII. Vlootschouw, vorstelijk 'bezoek aan boord . 57
Hoofdstuk VIII. Vlootdemonstraties ....... . 67
Hoofdstuk IX. Saluut aan eigen vlag en aan die van bevriende naties ... . 73
Hoofdstuk X. Godsdienst aan boord . . 81
Hoofdstuk XI. „Over boord zetten". Begrafenisplechtigheden in zee ... . 89
Hoofdstuk XII. Vorstelijke jachten . . . 95
Hoofdstuk XIII. De Koningssloep. Eerbewijzen in een roeisloep, wedstrijd-roeien 101
Hoofdstuk XIV. De zingende marineman, wachtopzetten, uitporren ... 109
Hoofdstuk XV. De „looden verrader" . 125
Hoofdstuk XVI. „Van alles wat", met een rêunie tot besluit 131

blz 142 Einde van Marine Gewoonten en Gebruiken.

Geen opmerkingen :