dinsdag 21 januari 2014

Marine Gewoonten en Gebruiken 142

logo
Marine gewoonten en gebruiken - Inhoud
Inleiding ... 05
Hoofdstuk I. Vlaggeparade, eerbewijzen aan de vlag, uitreiking medailles, openen en sluiten van de ban... 09
Hoofdstuk II. Beëediging officieren ... 023
Hoofdstuk III. Doop, tewaterlating en indienststelling van een schip. Valreepsgasten ... 027
Hoofdstuk IV. Overgave van bevel door Vlootvoogd in Nederland en in Oost-Indie ... 035
Hoofdstuk V. Commando wisseling in West-Indie en in Nederland ... 043
Hoofdstuk VI. Het karakter van een oorlogsschip. Wimpels, vlaggen, standaards, saluutschoten, pavoiseeren ... 51
Hoofdstuk VII. Vlootschouw, vorstelijk 'bezoek aan boord ... 057
Hoofdstuk VIII. Vlootdemonstraties ... 067
Hoofdstuk IX. Saluut aan eigen vlag en aan die van bevriende naties ... 073
Hoofdstuk X. Godsdienst aan boord . . 81
Hoofdstuk XI. „Over boord zetten". Begrafenisplechtigheden in zee ... 089
Hoofdstuk XII. Vorstelijke jachten . . . 95
Hoofdstuk XIII. De Koningssloep. Eerbewijzen in een roeisloep, wedstrijd-roeien 101
Hoofdstuk XIV. De zingende marineman, wachtopzetten, uitporren ... 109
Hoofdstuk XV. De „looden verrader"... 125
Hoofdstuk XVI. „Van alles wat", met een rêunie tot besluit 131 ...
blz 142... Einde van Marine Gewoonten en Gebruiken.
Vorige pagina

Geen opmerkingen :