maandag 28 november 2011

Slag bij Coronel 1914

1 november 1914 Slag bij Coronel
Valparaiso
Zuid Amerika
De Slag bij Coronel was een zeeslag tussen Groot-Brittannië en Duitsland op 1 november 1914 tijdens de Eerste Wereldoorlog.
Von Spee
Admiraal von Spee De Britse zeemacht en haar geallieerden zochten gedurende de eerste maanden van de oorlog, waar viceadmiraal Graaf Maximilian von Spee zich met zijn eskader ophield, omdat ze vreesden voor hun koopvaardijvloot in de stille oceaan.
Von Spee voerde het bevel over twee sterke kruisers, SMS Scharnhorst, zijn vlaggenschip, en de SMS Gneisenau en nog drie lichte kruisers: de SMS Dresden, de SMS Nürnberg en de SMS Leipzig.
Zodra Japan zich aan de kant van Groot-Brittannië had geschaard, verliet von Spee met zijn vijf kruisers de haven van de Duitse kolonie Tsingtao in China. Hij wilde de handelsroutes langs de westkust van Zuid-Amerika afsnijden, zoals bleek uit onderschepte radioberichten in oktober 1914.


het eskader van Graaf von Spee
het eskader van Graaf von Spee vaart uit Valparaiso

SMS Kaiserin
SMS Kaiserin
Cradock

Christopher Cradock Viceadmiraal Christopher Cradock voer in die sector. Hij had twee kruisers HMS Good Hope (zijn vlaggenschip omdat die de snelste was, maar met een onervaren bemanning) en HMS Monmouth, de lichte kruiser HMS Glasgow en een omgebouwd koopvaardijschip HMS Otranto onder zijn bevel. Hij kreeg bevel, om von Spee te zoeken. Hij stuurde de HMS Glasgow uit om te zoeken en sprak met hem af bij Coronel aan de middenkust van Chili.
Wie zoekt wie ?

Op 18 oktober 1914 hoorde von Spee, dat de HMS Glasgow zich ophield bij Coronel. Hij voer met alle vijf schepen uit vanaf de haven Valparaíso in Chili om hem te vernietigen. Cradock voer vanuit de haven van Stanley op de Falklandeilanden naar Coronel om daar de HMS Glasgow te vervoegen. Winston Churchill van de admiraliteit zond op 28 oktober een bericht naar Cradock om te wachten op versterking.

Verlokt
Cradock onderschepte op 31 oktober een radiobericht, waaruit bleek dat de SMS Leipzig, de traagste lichte kruiser van von Spee’s vloot, in de buurt was. Hij besloot, om naar het noorden te varen om hem op te zoeken en te vernietigen. Om 16u30 op 1 november zag hij alle vijf kruisers van von Spee liggen.
Overmoed

Hij had misschien nog naar het zuiden kunnen vluchten en bij het vallen van de duisternis ontsnappen aan de Duitsers, maar hij besloot om te vechten. Hij beval wel het omgebouwd koopvaardijschip HMS Otranto om te vluchten, aangezien die toch niet kon meevechten.
De val

De zee was woelig en von Spee manoeuvreerde behoedzaam op 10 km, zodat hij buiten het schietbereik van Cradock bleef. Von Spee's bemanning had immers de zon in de ogen. Pas bij zonsondergang om 19 uur, waarbij de ondergaande zon de schepen van Cradock scherp aftekende tegen de horizon, opende von Spee het vuur. Bij opkomende maan verkleinden de Britten de afstand tot 5 km. Von Spee vergrootte die weer, om een eventuele wanhoopsactie met torpedo's te ontwijken. De laatste schoten vielen in het donker, waarbij de afstandsmetingen gebeurden op de branden en op de lichtflitsen van de schoten. Het derde salvo van de SMS Scharnhorst kelderde de HMS Good Hope : hij verging met man en muis, inbegrepen Cradock.
Vernietiging

De HMS Monmouth wendde met zware averij de steven in de richting van de open zee. De laatst aangekomen SMS Nürnberg joeg de al brandende HMS Monmouth van dichtbij naar de haaien met 105 granaten. De HMS Monmouth zonk om 21u18 zonder overlevenden. De HMS Glasgow zag de lichtflitsen, maar kon ontsnappen en de HMS Otranto vervoegen. De HMS Glasgow was beschadigd door de SMS Leipzig en de SMS Dresden en liep een neutrale Braziliaanse haven binnen om zich zes dagen te laten opkalefateren.
Wraak

De Britse admiraliteit was geschokt : voor het eerst in een eeuw had de Britse marine een zeeslag verloren. 1654 Zeelui waren omgekomen. Sir John Fisher zond Sir Frederick Sturdee met een eskader naar het gebied om wraak te nemen in de Slag bij de Falklands.
SMS Scharnhorst
SMS Scharnhorst
HMS Glasgow
HMS Glasgow

HMS Monmouth
HMS Monmouth. Slag bij Coronel (ontleend aan wikipedia)
verliezenlijst

Geen opmerkingen :